Badania psychologiczne kierowców, operatorów, prokuratorów, sędziów, osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń
Pomoc psychologiczne Szczecin Psychotesty Szczecin Badania psychologiczne Szczecin Badania psychologiczne kierowców Szczecin Operatorzy Szczecin Badania na broń Szczecin  Medycyna pracy Szczecin Psycholog Szczecin

badania kierowców, operatorów maszyn, osób posiadających broń lub ubiegających się o jej posiadanie

BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW SZCZECIN

BADANIA KIEROWCÓW SZCZECIN

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł.

Po nowelizacji przepisów z początku 2013 roku (Ustawa o kierujących pojazdami) osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy kategorii A, B, B+E lub T, otrzymują dokument o ważności określonej - na okres do 15 lat lub krótszy. Natomiast prawo jazdy kat. C1, C1 +E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E jest wydawane na okres do 5 lat.

O skróceniu terminu ważności prawa jazdy może zdecydować lekarz lub psycholog, na podstawie wyniku badania poprzedzającego wydanie prawa jazdy.

Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana, jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają. W przypadku prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E okres ważności przedłużany jest każdorazowo po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych w niektórych przypadkach konieczne jest przejście specjalistycznych psychotestów. Gdzie jednak zrobić odpowiednie badania psychologiczne kierowców? Szczecin, ul. 3-go Maja 25-27 – to miejsce, w którym wykonacie Państwo właściwe testy. Wykonują jem.in. kierowcy zawodowi i kandydaci do tej profesji, np. kierowcy pojazdów ciężarowych, uprzywilejowanych, rajdowych. Do testów muszą podejść m.in. osoby po utracie prawa jazdy z tytułu wykroczeń lub przestępstw drogowych. Zapraszamy na profesjonalne i rzetelne badania kierowców. Szczecin, Pracowni Badań Psychologicznych Anny Stanowskiej-Karasiewicz.